Tuyên truyền biển, đảo và thu hút nguồn nhân lực xây dựng Quân chủng Hải quân năm 2022

TUYÊN TRUYỀN
VỀ BIỂN, ĐẢO VÀ THU HÚT NGUỒN NHÂN LỰC XÂY DỰNG QUÂN CHỦNG HẢI QUÂN NĂM 2022

           Thực hiện Công văn liên tịch số 65-CV/LT, ngày 07/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Ban Giám đốc Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam về việc "Huy động lực lượng tham gia hoạt động tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực xây dựng lực lượng Hải quân". Thực hiện Chương trình Công tác Đoàn và Phong trào thanh niên của BCH Đoàn trường THPT Hùng Vương năm học 2021 - 2022; được sự cho phép của lãnh đạo trường THPT Hùng Vương. Chiều ngày 21/3/2022 Đoàn trường THPT Hùng Vương phối hợp với Lữ đoàn 161, Vùng 3 Hải quân tổ chức tuyên tuyền về biển, đảo và thu hút nguồn nhân lực xây dựng Quân chủng Hải quân.

22DOAN

          Tại đây, hơn 500 cán bộ, giáo viên, học sinh trường THPT Hùng Vương đã được cán bộ đại diện Lữ đoàn 161,Vùng 3 Hải quân giới thiệu các chuyên đề về biển – đảo Việt Nam; Hải quân nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc và các điều kiện để trở thành học viên Học viện Hải quân và quân nhân Quân chủng Hải quân.

23DOAN

          Hoạt động tuyên truyền đã giúp cho giáo viên, học sinh hiểu rõ hơn về quan điểm, chủ trương, đường lối , đối sách của Đảng, Nhà nước ta về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời, nâng cao vai trò, trách nhiệm của thế hệ trẻ về tình yêu biển đảo trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

                                                        Nguồn: Đoàn trường THPT Hùng Vương 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: