TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:23/5/2022 đến ngày:29/5/2022
  
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 23/5
Ba 24/5
Tư 25/5
Năm 26/5
Sáu 27/5
Bảy 28/5
CN 29/5