Lịch công tác tuần Trường THPT Hùng Vương
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:5/12/2022 đến ngày:11/12/2022 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 5/12- CC đầu tuần;
- HĐTN-HN
- Họp Chi bộ;
- Dạy BD HSG 12;
Ba 6/12- Học văn hóa theo TKB;- Học văn hóa theo TKB;
Tư 7/12- Học văn hóa theo TKB;- Học văn hóa theo TKB;
Năm 8/12- Học văn hóa theo TKB;- Học văn hóa theo TKB;
- Bồi dưỡng HSG 12
Sáu 9/12- Học văn hóa theo TKB;- Học văn hóa theo TKB;
Bảy 10/12- Học văn hóa theo TKB;
- HĐTN -HN
- Học văn hóa theo TKB;
- HĐTN -HN
CN 11/12