Lịch công tác tuần Trường THPT Hùng Vương
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:4/12/2023 đến ngày:10/12/2023 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 4/12Tập huấn chuyên mônTập huấn chuyên môn
Ba 5/12Học VH theo TKB Học VH theo TKB (Thay đổi thời gian vào lớp)
Tư 6/12Học VH theo TKBHọc VH theo TKB
Năm 7/12Học VH theo TKBHọc VH theo TKB
Dạy bồi dưỡng HSG
Sáu 8/12Học VH theo TKBHọc VH theo TKB
Bảy 9/12Học VH theo TKBHọc VH theo TKB
CN 10/12